Vpis 2024/2025

Vpis 2024/2025

SPODNJA MEJA V DRUGEM KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v drugem krogu izbirnega postopka:

 • na programu ekonomska gimnazija: 152 točk;
 • na programu ekonomski tehnik: 145 točk, 120 NPZ.

Vsem kandidatom, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v drugem krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), čestitamo in izrekamo dobrodošlico.

Obveščamo vas, da bo vpis potekal v torek, 2. 7. 2024, od 9. do 12. ure, v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Za vpis potrebujemo:

 • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v prvem krogu, ki ga prevzamete na srednji šoli, kjer ste prvotno oddali prijavo in
 • kopije spričeval 7., 8. in 9. razreda.

Ker je treba podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom/-ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.

 

SPODNJA MEJA V PRVEM KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA

Spodnja meja v prvem krogu izbirnega postopka za sprejem v šolskem letu 2024/2025 na Ekonomski šoli Ljubljana je:

 • za program EKONOMSKA GIMNAZIJA: 156 točk. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek točk zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 156 točk. V prvem krogu smo sprejeli 83 kandidatov. Za drugi krog je na voljo 5 mest.
 • za program EKONOMSKI TEHNIK: 146 točk. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek točk zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 146 točk. V prvem krogu smo sprejeli 79 kandidatov. Za drugi krog je na voljo 8 mest.

Vpisni postopek bo potekal po razporedu, ki ste ga dobili po pošti (17. 6–21. 6. 2024). Sprejeti kandidati boste v omenjenih terminih prejeli sklep o sprejemu in potrdilo o vpisu, nesprejeti kandidati pa obvestila in vsa navodila, povezana z drugim krogom vpisnega postopka.

Nesprejeti kandidati boste vključeni v drugi krog izbirnega postopka. Tabelo za rangiranje šol morate prinesti osebno v sredo, 26. 6. 2024. Vsa navodila boste dobili na šoli v okviru vpisnega postopka.

STANJE PRIJAV NA DAN 25. 4. 2024

EKONOMSKI TEHNIK

Prejeli smo 104 prijave za 84 razpisanih mest.

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Prejeli smo 91 prijav za 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 25. 4. 2024 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole

EKONOMSKI TEHNIK

Število točkŠtevilo kandidatovMesto
120–11571–7
114–11088–15
109–1052916–45
104–1003546–81
99–951482–96
94–90597–101
Manj kot 90 točk3102–104
Skupaj104 

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Število točkŠtevilo kandidatovMesto
120–115221–22
114–1104023–62
109–1052263–84
104–100785–91
99–90//
Skupaj91 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bomo zaprosili za omejitev vpisa na programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 29. 5. 2024 po pošti prejeli vsa navodila, povezana z vpisom.

V prvem krogu izbirnega postopka bomo na obeh programih zasedli 90 % prostih mest (od 84 razpisanih). Na dan 17. 6. 2024 bo na spletni strani objavljena spodnja meja za vpis v 1. krogu izbirnega postopka.

Vpis bo po rokovniku potekal od 17. 6 do 21. 6. 2024.

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti spela.zura@presernova.si in gabriela.lukman@presernova.si ali na telefonski številki 01 200 67 35.

Pogosta vprašanja

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnazijami. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija predmeta ekonomija in podjetništvo.

Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju. Športniki so na naši šoli dobrodošli in profesorji jih na svoji poti podpiramo.

Katere jezike lahko izberem in se učim na Ekonomski šoli Ljubljana?

Izbiraš lahko med italijanščino, španščino in nemščino. Na šoli imamo tudi tujega profesorja- native speaker-ja, kar je dodana vrednost.

Kako je s prehrano na EŠL?

Hrano nam dostavlja K-norma. Malice so skrbno pripravljene za vsakega dijaka posebej, kjer lahko vnaprej izbira med 10-timi različnimi meniji, med njimi 4 toplimi in 6 hladnimi, prav tako so na voljo dietni meniji. Dodatno možnost za nakup malice ali prigrizka imajo dijaki v šolskem bistroju, ki ponuja hrano, pijačo in kavo.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije?

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomske gimnazije.

Kako pri vas izgleda pouk informatike?

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje.

Kako povezujete pouk s prakso?

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd.

Katere izbirne predmete lahko izberem na splošni maturi? Lahko opravljam maturo iz predmeta, ki ga na vaši šoli ne izvajate?

Na šoli izvajamo priprave na maturo iz izbirnih predmetov, na katere se prijavi dovolj dijakov. V zadnjih letih smo izvajali priprave iz naslednjih predmetov: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika, španščina, nemščina, italijanščina.

Če dijak izbere predmet, ki ga na naši šoli ne izvajamo (ruščina, kemija, umetnostna zgodovina,…), se dogovorimo z eno od bližnjih gimnazij, da obiskuje priprave pri njih.

Ali lahko na programu ekonomski tehnik ob poklicni maturi na vaši šoli opravljam tudi 5.predmet (dodatni predmet na splošni maturi)?

Lahko. To je ena od prednosti naše šole, saj izvajamo tako poklicno kot splošno maturo. Ekonomski tehniki lahko tako poleg poklicne mature kar na naši šoli opravljajo dodatni maturitetni predmet, ki jim omogoča vpis na precej univerzitetnih programov.

Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju?

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…).

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana?

 • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero.
 • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
 • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji.
 • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini.
 • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente.
 • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo.
 • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije.
 • Ker je naša lokacija v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Dodatne informacije o šoli lahko najdete v brošuri v PROMOCIJSKEM KOTIČKU.

Informacije za osnovnošolce

Informacije za starše

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti: spela.zura@presernova.si ali na telefonski številki: 01 200 67 35.