Ekonomska šola Ljubljana

Obisk študentke in nekdanje dijakinje Nike Sever

Obiskala nas je nekdanja dijakinja Nika Sever, ki sedaj uspešno študira na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Z gimnazijci četrtih letnikov je izmenjala izkušnje in jim predlagala, kako naj se pripravljajo za maturo. Prav tako je poudarila, da veliko snovi, ki jo posluša na predavanjih na fakulteti, že pozna, ker se jo je dodobra naučila že pri predmetih Ekonomija in Podjetništvo na naši šoli.

Ekonomska šola Ljubljana