Prijavnice in plačila

Izpolnjene skenirane ali slikane prijavnice z dopisano telefonsko številko in e-naslovom pošljite po e-pošti:  jasna.jevsek@presernova.si


OBRAZCI ZA PRIJAVO

– Prijava k poklicni maturi: (natisni)

– Odjava od poklicne mature: (natisni)

PLAČILO IZPITOV POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu ekonomski tehnik, morajo plačati opravljanje izpitov poklicne mature.

Plačilni nalog boste po prijavi dobili po pošti.

  • Cena opravljanja celotne mature je 200 € (za 4 izpite)
  • Cena posameznega maturitetnega izpita: 50 €

Kandidat je lahko oproščen plačila izpitov poklicne mature, če na Ekonomsko šolo naslovi prošnjo in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

VRAČILO PLAČILA OB ODJAVI OD MATURE

Če se kandidat pravočasno pisno odjavi od mature, t. j. do 9. 2. 2023 (za zimski rok), do 23. 5. (za spomladanski rok) in do 19. 8. (za jesenski rok), ima pravico do vračila vplačanega zneska.