Ekonomska šola Ljubljana

Ekonomska gimnazija

Naziv strokovne izobrazbe: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

letnik SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNI PREDMETI 1. 2 . 3. 4. št. ur
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Ekonomija 2 2 3 4 385
Zgodovina 2 2 2   210
Geografija 2 2 2   210
Biologija 3 2     175
Kemija 3 2     175
Glasba/Likovna umetnost 2       70
Sociologija   2     70
Psihologija     2   70
Informatika 2 2     140
Podjetništvo   2 3 4 140
Športna vzgoja 3 3 3 3 420

 

Izbirni predmeti     2-4 4-8 210-420
Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300

 

Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov obveznih izbirnih vsebin 3 3 3 1 10
Skupno število ur pouka 33 33 31-33 29-33 4710-4920

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti   vsebinski sklopi  
Poslovna informatika A
B
C
D
Finančne informacije
Ekonomsko-poslovne informacije
Poslovne komunikacije
Poslovne predstavitve
35 ur
35 ur
35 ur
35 ur
Ekonomska zgodovina   Ekonomska zgodovina 35 ur
Ekonomska geografija   Ekonomska geografija 35 ur

 

Obvezni izbirni predmeti:

  • poslovna informatika
  • ekonomska zgodovina
  • ekonomska geografija

Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in univertitetnih programih. Možen je prehod med programoma ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.

Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer:

  • v 3. letniku v obsegu 70 ur,
  • v 4. letniku v obsegu 35 ur.

Ekonomska šola Ljubljana