Ekonomska šola Ljubljana

Ekonomska gimnazija

 

PREDMETNIK PROGRAMA EKONOMSKA GIMNAZIJA

Kot splošna gimnazija, le brez fizike in filozofije, a s poukom podjetništva, ekonomije in poslovanja. Zaključi se s splošno maturo.

Splošnoizobraževalni predmeti

Št. ur

Strokovni predmeti

Št. ur

Slovenščina

560

Ekonomija

280

Matematika

560

Podjetništvo

280

Prvi tuji jezik

420

Poslovanje/obvezni izbirni

140

Drugi tuji jezik

420

 

 

Zgodovina

210

 

 

Glasba/Likovna umetnost

70

 

 

Geografija

210

 

 

Biologija

175

 

 

Kemija

175

 

 

Sociologija

70

 

 

Psihologija

70

 

 

Informatika

140

 

 

Športna vzgoja

420

 

 

 

Obvezni izbirni predmeti:

Predmet

Sklop

Št. ur

Poslovanje

A – poslovna informatika – poslovno odločanje

35

B – poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem

35

C – poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin

35

D – poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger

35

E – trženje in prodaja

35

F – finance

35

G – mednarodno poslovanje

35

H – računovodstvo

35

Ekonomska zgodovina

-

35

Ekonomska geografija

-

35

 

Iz skupnega obsega 140 ur imajo vsi dijaki v 3. letniku 70 ur iz vsebinskih sklopov A in B poslovne informatike predmeta Poslovanje, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35 urnimi vsebinskimi sklopi predmeta Poslovanje, Ekonomsko zgodovino (35 ur) in Ekonomsko geografijo (35 ur).

Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in univerzitetnih programih.

Možen je prehod med programoma ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.

Ekonomska šola Ljubljana