Doživi Evropo s Prešernovo

Za dan Evrope, ki smo ga na naši šoli obeležavali kar cel teden, smo organizirali šolsko tekmovanje z naslovom Doživi Evropo s Prešernovo. Dijaki vseh oddelkov so se pomerili v znanju o Evropski uniji .

Na tekmovanju so sodelovali vsi oddelki od 1. do 3. letnika, na obeh programih. Vsak oddelek je izbral 3 dijake kot predstavnike, ki so se udeležili tekmovanja.

Pri tekmovanju ni šlo za klasičen kviz, ampak je bilo tekmovanje sestavljeno iz 4 sklopov, po vzoru Malih sivih celic.

  1. sklop: vprašanja oziroma trditve o EU. Dijaki so odgovore napisali na tablice in jih po izteku časa dvignili.
  2. sklop: letnice pomembnih dogodkov iz zgodovine Evropske unije.
  3. sklop: sestavljanke. Sestavljanke so obsegale zastave držav članic, oblike površja držav članic in povezovanje držav z njihovimi voditelji.
  4. sklop: branje z ustnic. Eden izmed tekmovalcev je imel slušalke z glasbo, drug pa mu je govoril besede povezane z EU, ki jih je moral razbrati iz ustnic.

Na koncu posameznega sklopa je razred z najnižjim številom točk izpadel. Po zadnjem sklopu smo razglasili zmagovalca. V finale sta se uvrstili prvi dve ekipi tistega dne.

Zmagovalci tekmovanja so bili dijaki iz 2.B.

V okviru tedna EU je bila tako vključena celotna šola.

Vse dogodke smo tudi snemali in v pripravi je video, ki si ga bodo lahko ogledali vsi dijaki.