O projektu

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji ozavešča javnost o ustroju, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbuja k aktivnemu državljanstvu in politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Pri tem se je Ekonomska šola Ljubljana osredotočila na izobraževanje mladih in se vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

S projektom želimo spodbuditi zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta. Preko različnih aktivnostih bodo mladi in njihovi mentorji odkrivali, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti članstva v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta in drugih institucij v odločevalskem procesu ter pomen aktivnega državljanstva za prihodnost EU.

ŠOLSKE AKTIVNOSTI tekom šolskega leta:

  • udeležba na seminarju za učitelje
  • proučitev izobraževalnih gradiv o EU
  • priprava informacijskega kotička o EU na šoli
  • priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj)
  • vodenje Facebook profila/Instagrama namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli
  • sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook
  • organizacija drugih dogodkov in aktivnosti (neobvezno)

Opis projekta: https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/sl/