Kulturni dogodki

Osrednji kulturni dogodek vsako leto je proslava ob dnevu samostojnosti in neodvisnosti oz. božično-novoletna prireditev. Poleg tega nastopajo naši dijaki ob raznih dogodki na šoli (npr. ob podelitvi certifikatov Europass in nagrad HUDOdobra TELOvadnica) in drugje. V lanskem letu smo tako z glasbenimi točkami nastopali tudi na podelitvi časopisne hiše Delo “Onino pero”, na prireditvi Četrne skupnisti Center ter na zaključni prireditvi mladih raziskovalcev.