Strokovne ekskurzije

V okviru obveznih izbirnih vsebin ali učnega procesa v vseh letnikih enkrat letno organiziramo strokovno ekskurzijo v podjetja.