Raziskovalna dejavnost

Raziskovanje in ustvarjanje je namenjeno vsem, ki radi raziskujete, ustvarjate in odkrivate še nepoznano in neraziskano, pa naj bo to na področju ekonomije, zgodovine, geografije, jezika, književnosti, sociologije, psihologije, računalništva ali na kakšnem drugem področju. Z raziskovalnimi nalogami in ustvarjalnimi izdelki sodelujemo na raznih srečanjih in se udeležujemo razpisanih projektov. V preteklih letih smo dosegli že veliko odličnih uvrstitev tako na regijskem kot na državnem srečanju mladih raziskovalcev, kar kaže na kvalitetno delo tako dijakov – raziskovalcev kot njihovih mentorjev. Mentorja raziskovalnih nalog ali ustvarjalnih izdelkov si izberete sami, običajno je to profesor, ki poučuje področje raziskovanja oziroma ustvarjanja.