Učno podjetje

Učno podjetje je učni prostor in hkrati učna metoda, kjer dijaki predvsem praktično uporabljajo pridobljena teoretična znanja iz ekonomije, tujih jezikov s poslovno korespondenco, računalništva,..

Ekonomska šola Ljubljana s sodelovanjem slovenske centrala učnih podjetij-CUPS (v nadaljnjem besedilu) v Celju omogoča ustvarjanje čim bolj resničnega okolja in učnim podjetjem in jim nudi svoje storitve, kot so npr.: registracijo učnih podjetij, bančne storitve, davčni urad, servis za zaposlovanje in zavarovanje, servis carine, servis zunanje trgovine in povezavo z mednarodnim trgom učnih podjetij, enako kot je v realnem poslovnem svetu.

Pri predmetu Učnega podjetja dijaki ne gredo v razred, pač pa v pisarne učnega podjetja, ki so sodobno opremljene, tako s pohištvom kot s tehnološkimi pripomočki. Delo v Učnem podjetju je razdeljeno tako kot v vsakem podjetju na trgu in poteka v tajništvu, finančno-računovodskem oddelku, kadrovski službi in marketingu. Dijaki tudi raziskujejo trg, sestavljajo ponudbe, sklepajo prodajne pogodbe, prodajajo svoje izdelke oz. storitve tudi preko CUPS marketa (virtualna ponudba storitev in izdelkov vseh Učnih podjetij v Sloveniji), si obračunavajo plače, plačujejo račune, obračunavajo stroške,.. vse programu Minimax in programu Canva. Vse te naloge opravljajo pod mentorstvom izkušenih profesorjev.

Na naši šoli imamo ustanovljenih Več Učnih podjetij na različnih področjih poslovanja, od ponudbe potovanj, do ponudbe bazenov, sladic; Učno podjetje Stay and Go d.o.o. se ukvarja s ponudbo extremnih in doživetvenih potovanj, kot je potovanje na Luno, plezanje po ledeniku, spust v delujoče vulkane, raziskovanje globin morja,.. S svojo ponudbo so navdušili vrsto tujih podjetij in veliko virtualno zaslužili. Podjetje SVP d.o.o. pa se ukvarja s fotografsko dejavnostjo, kjer lahko naročite fotografiranje različnih, resnično izjemnih trenutkov v vašem življenju, kot je slikanje malih živali, obletnic, porok in drugih svečanih dogodkov,..

Veliko poslovanja, poleg sodelovanja s slovenski učnimi podjetji, posvečamo tudi mednarodnemu trgovanju, saj sodelujemo s podjetji v tujini. Sodelovali smo na mnogih trgih, kot je južna Amerika, Združene države Amerike, Evrope,… in zato pridobili priznanja.