Knjižnični red

Članstvo

1. člen

Ob vpisu na Ekonomsko šolo Ljubljana postanejo vsi dijaki člani šolske knjižnice. Člani šolske knjižnice so tudi dijaki izobraževanja odraslih/izrednega izobraževanja in vsi zaposleni na šoli.

Izposoja

2. člen

Izposoja je možna z dijaško izkaznico ali z osebnim dokumentom. Izkaznica ni prenosljiva.

3. člen

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici. Na dom si lahko izposojajo:

  • knjižno gradivo za 21 dni; knjigo je možno podaljšati za 14 dni, če le-ta ni rezervirana;
  • serijske publikacije si je možno izposoditi v čitalnici, starejše revije pa tudi na dom za 1 teden.
  • Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije …) si je mogoče izposoditi le v čitalnici in v razredu. Po dogovoru s knjižničarko si lahko uporabniki referenčno gradivo izposodijo za konec tedna ali med počitnicami.

4. člen

Rezervacija je možna.

5. člen

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic. Stroške poštnine poravna dijak sam, zaposlenim pa za potrebe pouka stroške poravna šola.

6. člen

Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka v tekočem šolskem letu. Dijaki 1., 2., in 3. letnika si lahko izposodijo gradivo tudi med poletnimi počitnicami v dogovoru s knjižničarko. Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite in za maturo, si ga lahko izposodijo čez počitnice v dogovoru s knjižničarko.

7. člen

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti do knjižnice. Zamudnina znaša 0,10 evrov na dan.

  • 1. Opomin 0,80 EUR
  • 2. Opomin 1,90 EUR
  • 3. Opomin 2,50 EUR

Opomini in zamudnina se seštevajo.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

8. člen

Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga uporabnik nadomesti z enakim gradivom. Če knjige ni mogoče več najti, jo povzročitelj škode lahko nadomesti s podobnim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Delovni čas

9. člen

Izposoja poteka vsak dan od 10.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00, čitalnica pa je odprta od 9.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00.

Uporaba računalnikov

10. člen

Dostopnih je 6 prenosnih računalnikov, ki jih dijaki lahko uporabljajo v knjižnici. Dijak, ki si izposodi računalnik, pri knjižničarki pusti dijaško izkaznico ali osebni dokument. Prednost pri uporabi prenosnikov imajo dijaki, ki potrebujejo podatke za šolsko delo. Prepovedano je vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme. Odsvetujemo uporabo igric.

11. člen

Dijaki lahko tiskajo z dovoljenjem knjižničarke.

12. člen

Dijakom, ki ne bodo upoštevali pravil, se lahko odreče pravica dostopa do računalnikov.

Obnašanje v knjižnici

13. člen

V knjižnici se obnašamo obzirno do vseh uporabnikov, ne kričimo in se ne pogovarjamo glasno. Mobilne telefone ugasnemo.

14. člen

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.