Šolska pravila ocenjevanja znanja

Šolska pravila o ocenjevanju znanja, ki veljajo od 13. 2. 2020 najdete v prilogi.